Kurslar

  • Sığırlarda Rektovaginal yöntemle suni tohumlama kursu, 2002, Ankara
  • Sığırlarda Rektovaginal yöntemle suni tohumlama kursu, 2004, Ankara
  • Sığırlarda Rektovaginal yöntemle suni tohumlama kursu, 2005, Ankara
  • Sığırlarda Rektovaginal yöntemle suni tohumlama kursu, 2005, Ankara
  • Sığırlarda Rektovaginal yöntemle suni tohumlama kursu, 2005, Ankara
  • Sığırlarda Suni Tohumlama ve Soy Kütüğü Eğitimi, 18-22 Kasım 2019, Kaşkaderya, Özbekistan