Hakkımızda

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği, 1995 yılında Prof. Dr. Afif Sevinç, Prof. Dr. Hazım Gökçen, Prof. Dr. Necmettin Tekin, Prof. Dr. Kamuran İleri, Doç. Dr. Nafiz Yurdaydın, Doç. Dr. Kenan Çoyan, Yrd. Doç. Dr. Ali Daşkın ve Dr. Ongun Keskin tarafından kurulmuştur. Dernek kuruluş kararından sonra faaliyetlerine başlamıştır.

Derneğimiz, üyeler arasında bilimsel, sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama alanında çalışan meslektaşların verimli çalışmalarına ve özlük haklarını korumaya yardımcı olmak, hayvansal üretimde dölverimini arttırmak, bunu düşüren etmenlere karşı bilimsel ve pratik umar ve önlemleri bulmada bilimsel ve yasal çalışmalar yapmak, bu alanda elde edilmiş ve edilecek verileri kamuya sözlü ve yazılı olarak iletmek, Reprodüksiyon alanında çalışanların bilgilerini arttırmak, hayvansal üretimle ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve üretimle ilgili ulusal ve uluslar arası dernek ve kuruluşlarla sürekli temas kurmak, işbirliği ve ortak bilimsel çalışmalar yapmak, Dernek üyelerinin mesleksel sorunlarını çözmede onlara yardımcı olmak, özellikle, genç veteriner akademisyenlerin yurt içinde ve dışında gereğince yetişmeleri için her bakımdan yardımcı olmak, Dölerme ve Sun’i Tohumlama alanında yurt içinde ve yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt dışında bulunan dernek ve kuruluşlarla ortak seminer, sempozyum ve kongreler yapmak amacıyla kurulmuştur.

Tarihçe

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği Ana Tüzüğü , 7 Eylül 1995 tarihli Olay gazetesinde yayınlanarak kuruluş prosedürünü tamamlamıştır. Derneğimiz Prof. Dr. Afif Sevinç, Prof. Dr. Hazım Gökçen, Prof. Dr. Necmettin Tekin, Prof. Dr. Kamuran İleri, Doç. Dr. Nafiz Yurdaydın, Doç. Dr. Kenan Çoyan, Yrd. Doç. Dr. Ali Daşkın ve Dr. Ongun Keskin tarafından kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur.

Derneğimiz kuruluş tarihinden bugüne kadar üye meslektaşlarımız arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamış, alanımızla ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda üyelerimizi temsil etmiştir. Özellikle bilimsel ve sosyal gelişim için 9 adet Kongre düzenlenmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca alanımızla ilgili olan yasa ve yönetmeliklerle ilgili olarak tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda girişimlerde bulunmuş ve görüş bildirmiştir.